Firma  Jiří Tumakov práce s autojeřábem  založena koncem roku 1989 a od té doby jsme prováděli činnost s autojeřáby a montážními plošinami na území České republiky, Slovenska a Polska pro více než 1800 zákazníků.

Firmu Jiří Tumakov jsme rozšířili v roce 2009 na Jiří Tumakov s.r.o., práce s jeřáby a montážními plošinami.

Po celou tuto dobu se snažíme po všech stránkách vyhovět všem potřebám našich zákazníků tím, že poskytujeme kvalifikované služby  s  autojeřáby a montážními plošinami. Našim hlavním cílem je spokojený klient, kterému poskytujeme kvalitní a komplexní služby  s  autojeřáby a montážními plošinami. Rádi pomůžeme zákazníkovi, při řešení problémů a navržení postupů pro zdárnou, bezpečnou a hospodárnou manipulaci s břemeny různých druhů, rozměrů a hmotností u autojeřábů a při práci ve výškách u montážních plošin.

Pro práci s autojeřáby a montážními plošinami,  máme zpracovánu kompletní dokumentaci Zhodnocení rizik a rizikových situací v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  a požární ochrany, za dodržení nejvyšších požadavků na kvalitu realizovaných služeb s ohledem na platné legislativní předpisy a zásady ochrany životního prostředí.

Montážní plošiny mají ekologické  a biologicky odbouratelné olejové náplně na bázi syntetických esterů od firmy FUSCH, dle zákona č.285/95 Sb.

Dále uvedené  fotografie  dokládají  naši spolupráci,  při zajímavých činnostech s  firmami v různých oborech.

S autojeřáby  a montážními plošinami, jsme prováděli a provádíme různé manipulace s těžkými předměty, např. zvířaty v Ostravské ZOO, buď živé, nebo po úhynu.  Montáže ocelových, betonových konstrukcí, stavby rodinných  a bytových domů a to, betonových, zděných,  dřevostaveb,  srubových staveb, panelových systémů, dále manipulace s břemeny při nakládce a vykládce z návěsů, kamionů, speciálních podvalníků, vagonů.  Překládky, uložení a manipulace s tiskařskými stroji, soustruhy, frézami, lisy, stroji a strojním zařízením v halách a výrobních prostorech, dílnách , skladech,  továrních halách, skladových a investičních hangárech. Manipulace se stromy, rostlinami a dřevinami. S plošinami, ořezy a rizikové kácení stromů. Zasklívání  fasád, venkovních prostor, obchodních center  a vstupních prostor. Zateplování, zednické  a natěračské práce.  Demolice budov a objektů. Demontáže a montáže potrubních systémů, v plastu, v železných i neželezných kovech, v betonu,  jak v chemickém průmyslu, tak i pro inženýrské sítě, a potravinářský průmysl. Demontáže a montáže reklam, billboardů, bigboardů, reklamních plachet, opravy světelných reklam a různých informačních tabulí. Montáže a demontáže, vysílačů a přijímačů, opravy telekomunikační, světelné, elektro techniky. Montáže a opravy zabezpečovacích systémů, dopravních označení. Umývání  oken, fasád. Nátěry stěn, oken.  Montáže a opravy střešních systémů, hromosvodů, komínů,  okapů,  svodů,  střešní krytiny,  izolace střech, montáže krovů a vazníků. Spolupráce se záchrannými složkami při živelných pohromách, dopravních nehodách. Vánoční ozdoby, výzdoby. Práce pro filmařský průmysl, stavby scén, interiérů a exteriérů, osvětlování, práce s kamerou při natáčení televizních pořadů. Fotografické práce ve výškách. Aranžérské práce. Instalateské a topenářské práce ve výškách a nepřístupných prostorech. Natěračské a malířské práce různých materiálů a povrchů.

Svou činnost samozřejmě vykonáváme na základě řádného oprávnění a povolení. Zde si můžete stáhnout Výpis z živnostenského rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku a Osvědčení o registraci u příslušného Finančního úřadu.